Obchodné podmienky

1. Základné pravidlá nákupu

 • Všetky objednávky sú považované za záväzné

 • Zákazník podaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s týmto nákupným poriadkom a reklamačným poriadkom.

 • Každá objednávka je potvrdená formou e-mailovej správy zaslanej zákazníkovi.

 • V cene tovaru nie je uvedené poštovné a balné.

2. Výber tovaru

 • Kompletný katalóg tovaru nájdete v sekcii Kategórie tovaru (zoznam kategórii tovaru nájdete v ľavej lište stránky, hore).

 • Ku každému produktu je priradený kód, ktorý je nutné uviesť pri všetkých spôsoboch objednávania nášho tovaru! Ďalej je nutné uviesť veľkosť a počet kusov!

3. Spôsob platenia

 • Platbu za tovar je možné uskutočniť vopred a to prevodom/vkladom na účet.

 • Druhým spôsobom je platba prostredníctvom dobierky. Pri tomto spôsobe platby Vám bude tovar vydaný a bude Vami zaplatený pri jeho predaní.

 • Ďalším spôsom platby je platba v hotovosti pri osobnom prevzatí tovaru.

4. Doprava tovaru

 • Používame výhradne služby Slovenskej pošty.

 • Objednávka na dobierku je odosielaná len na území celej Slovenskej Republiky.

 • Zásielka uhradená vkladom/prevodom na účet je odosielaná ako listová zásielka 1.triedy, čiže je doručená nasledujúci pracovný deň po odoslaní na Vašu poštu.

 • Zásielka odoslaná na dobierku je odosielaná ako listová zásielka (balík v prípade väčšieho počtu objednaného tovaru) a je doručená na Vašu poštu nasledujúci pracovný deň od odoslania (v prípade balíka do 3 pracovných dní od odoslania).

 • Pri objednávke s osobným prevzatím tovaru je tento tovar si možné vyzdvihnúť po potvrdení objednávky v Bratislave Švabinského 7.

 • Za zásielku odosielanú na dobierku zaplatíte poštovné a balné vo výške 3,00 EUR , v prípade platby vkladom/prevodom na účet je výška poštovného a balného 1,50€, pri osobnom prevzatí je výška poštovného a balného 0,00 EUR . Poštovné a balné je vždy zahrnuté v celkovej cene objednávky.

 • Tovar je balený a následne odosielaný ihneď po doručení a potvrdení objednávky (informácia o potvrdení a odoslaní objednávky je zasielaná na e-mailovú adresu, ktorú Ste uviedli pri zadaní objednávky) najneskôr však do 14 dní pri objednávke na dobierku a ihneď po potvrdení a uhradení objednávky (informácia o potvrdení a uhradení objednávky je zasielaná na e-mailovú adresu, ktorú Ste uviedli pri zadaní objednávky)najneskôr však do 10 dní  v prípade platby prevodom/vkladom na účet.

 • Pokiaľ by nebolo možné objednávku odoslať v stanovenom termíne (tovar je vypredaný a pod...) bude zákazník okamžite informovaný prosterdníctvom e-mailu alebo na tel. čísle uvedenom v objednávke a bude mu ponúknuté riešenie danej situácie (odoslanie iného tovaru podľa jeho výberu, odoslanie tovaru po jeho doplnení, vrátenie peňazí zaplatených vopred na účet a pod...)

5. Zrušenie objednávky a vrátenie tovaru

 • Zrušenie objednávky je možné len v týchto prípadoch:

- Tovar nie je momentálne na sklade

- Jedná sa o falošnú alebo nekompletnú objednávku

 • Zákazník je vždy informovaný na ním zadanú e-mailovú adresu alebo telefónne číslo o dôvode zrušenia objednávky a je mu ponúknuté riešenie vzniknutej situácie.

 • Ako spotrebiteľ máte právo ustúpiť od zmluvy do 14 dní bez udania dôvodu. Tovar Ste povinný vrátiť neporušený.

6. Ochrana osobných údajov

 • Osobné údaje sú považované za dôverné informácie a nebudú poskytnuté tretím osobám.

 • Vyhradzujeme si právo použiť osobné údaje pre pravidelné zasielanie informácií o akciách, ktoré aktuálne prebiehajú. Zákazník môže prejaviť prianie, aby mu tieto informácie neboli zasielané, ktoré bude rešpektované.

7. Reklamačný poriadok

 • Na každý tovar sa vzťahuje zákonná záručná doba, a to 24 mesiacov. Záruka sa vzťahuje na všetky zjavné a skryté chyby tovaru, ktoré nie sú zlučiteľné s funkčnosťou tovaru, jeho užívaním a estetickými vlastnosťami.

 • Kupujúci je povinný tovar prehliadnuť bez zbytočného odkladu po jeho prevzatí, čím sa rozumie predanie tovaru dopravcom zákazníkovi.

 • Pri reklamácii zakúpeného tovaru je nutné, aby kupujúci predávajúcemu zaslal alebo predložil všetky listiny, ktoré mu boli predané predávajúcim v rámci vybavenia objednávky (dodací list, faktúra,…). Ďalej je nutné, aby kupujúci v prípade, že vracia predávajúcemu chybný tovar, ho vrátil kompletný tak, ako ho prevzal od predávajúceho. Informácie o priebehu reklamácie sú zaslané formou e-mailových správ na adresu uvedenú kupujúcim.

 • Cestu reklamovaného tovaru k predávajúcemu hradí zákazník, cestu opraveného tovaru k zákazníkovi hradí predávajúci.

 • V závislosti na druhu závad a za podmienok stanovených obecne záväznými predpismi, má kupujúci možnosť sa v prípade reklamácie domáhať, aby chybný tovar bol vymenený za tovar nový alebo môže od kúpnej zmluvy odstúpiť a požadovať vrátenie kúpnej ceny.

 • Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúce z neodborného zachádzania s tovarom.

 • Reklamovaný tovar je zákazník povinný zaslať na adresu:

V-Tec s.r.o.

Za kasárňou 4

Bratislava 831 03

IČO:45 449 961

DIČ:SK 2022994633

Bankové spojenie:0634587843/0900

Zapísaná v O.R.Sr Okresného súdu Bratislava 1,vložka 63882/B

 

Tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok platí od 18.3.2010

Predajca si vyhradzuje právo obchodné podmienky zmeniť

ZjJjN